cz | en

Ceny za překlady

Překlady se soudním ověřením

370 Kč/NS*

Překlady bez soudního ověření

350 Kč/NS**

Příplatek za expresní překlad

30 % z příslušné ceny

*NS=normostrana=1800 znaků včetně mezer
**Cenu je možné dle dohody upravit (množstevní sleva, apod.)

Ceny za tlumočení

Tlumočení

400 Kč/hod

Tlumočení pri svatebním obřadu

500 Kč/hod