cz | en
sample image

Ceny za preklady

Preklady se soudním overením

370 Kc/NS*

Preklady bez soudního overení

350 Kc/NS**

Príplatek za expresní preklad

30 % z príslušné ceny

*NS=normostrana=1800 znaku vcetne mezer
**Cenu je možné dle dohody upravit (množstevní sleva, apod.)

Ceny za tlumocení

Tlumocení

400 Kc/hod

Tlumocení pri svatebním obradu

500 Kc/hod