cz | en

Akademické vzdělání

1982-1986 Gymnázium Cheb, zakončeno maturitou
1986-1991 ČVUT Praha, fakulta strojního inženýrství, specializace stroje a zařízení pro strojírenskou výrobu, promován v červnu 1991, obdržel titul Ing.

Jazykové vzdělání

1991 - státní jazyková zkouška
2005 - absolvent právnického studia pro soudní tlumočníky a překladatele při právnické fakultě UK v Praze – JURIDIKUM
2005 - jmenován soudním tlumočníkem jazyka anglického Krajským soudem v Plzni, zapsán pod č.j. Spr 1358/2005

Členství v odborných sdruženích a organizacích

- člen Komory soudních tlumočníků a překladatelů České republiky
- člen globální komunity překladatelů PROZ.COM s certifikací Proz.com Certified PRO (zde je můj profil na PROZ.COM)

Překladatelská a tlumočnická praxe